Velkommen til

Byggmester/Takstingeniør Handeland

Byggmester/Takstingeniør Handeland har jobbet som byggmester i 30 år, samt takstmann i 5 år. Han er medlem av Norsk Takst. Det utføres verdivurdering, verditakst, tilstandsrapport, skadetakst, reklamasjonstakst, næringstakst, uavhengig kontroll, våtromskontroll, overtakelse, byggelånsoppfølging, m.m.

Takstmann Handeland holder til i Sauda , men takserer i Suldal, Vindafjord , Etne og Odda.

Verdivurdering

Boligens antatte markedsverdi

Verditakst

Forventet salgsverdi eller markedsverdi

Tilstandsrapport

Detaljert beskrivelse av boligens status

Skadetakst

Detaljert beskrivelse av skade på bolig og eiendom

Reklamasjonstakst

Klage på feil eller mangel ved et boligkjøp

Næringstakst

Taksering av virksomheter/næringseiendommer

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i boligen

Våtromskontroll

Kontroll av boligens bad/vaskerom, WC og kjøkken, samt oppmåling av areal

Overtakelse

Fagkyndig konsulenthjelp ved overtakelse av ny bolig

Byggelånsoppfølging

Ivaretar långiver og låntaker sine økonomiske interesser ved finansiering og gjennomføring av byggeprosjekt

Trenger du våre tjenester?

Ring oss, vi hjelper deg!